پستهای اخیر

۱ از ۲

پستهای اخیر

۱ از ۲

پستهای اخیر

۱ از ۲

پستهای اخیر

پستهای اخیر

عضویت در خبرنامه

قدرت گرفته از MailChimp

پستهای اخیر

۱ از ۲

پستهای اخیر

صوت کارگاه سینوزیت ۱۴۰۰

صوت کارگاه سینوزیت در نگاه طب ایرانی اسلامی اسباب و علائم ، پیشگیری و درمان سینوزیت ، و بیان مباحثی از نزله زکام سرماخوردگی در اطفال و بزرگسالان از نگاه طب ایرانی استاد افضل نیا – ۲ دی ۱۴۰۰ – رشت ۷ ساعت فایل صوتی هزینه