مرور برچسب

البن

قهوه در منابع طب ایرانی

قهوه نویسنده : دکتر مجید بازدید وحدتی ماهيت قهوه قهوه كه در مخزن الادويه از آن به بُنّ نيز ياد شده است ميوه ي درختي است كوهستاني كه در يمن و حبشه و بتاويه از جزاير زيربادات (نزديك ونزوئلاي امروزي) مي رويد. درخت قهوه شبيه به درخت