مرور برچسب

خرفه

خرفه در منابع طب ایرانی

نویسنده: فاطمه فداکار ماهیت گیاه خرفه با نام علمي Portulaca oleracea گياهي علفي و يكساله از خانواده Portulacaceae با 21 جنس و 56 گونـه مختلف است. گونه هاي مختلف گياه خرفه تحت نـامهـاي متفاوت حتي در مناطقي با شرايط آب و