بایگانی‌های خواستگاری - جاطا https://jataportal.ir/tag/خواستگاری/ جنبش احیای طب اسلامی ایرانی Mon, 08 May 2023 13:30:13 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.2 کارگاه مزاج و ازدواج جلسه یازدهم https://jataportal.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/ https://jataportal.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/#respond Mon, 08 May 2023 13:26:29 +0000 https://jataportal.ir/?p=31940

جلسات بررسی رابطه مزاج و ازدواج 11، بررسی کفویت شاکله حار یابس با بارد رطب و نصایح ویژه دوران آشنایی ، خواستگاری و نامزدی

نوشته کارگاه مزاج و ازدواج جلسه یازدهم اولین بار در جاطا. پدیدار شد.

]]>

نشست بوی گندم

بررسی کفویت شاکله‌ی حار یابس و بارد رطب
نصایح ویژه‌ی دوران آشنایی ، خواستگاری و نامزدی

علاقه مندان از رشته های مرتبط: مانند طلاب ، مشاوران خانواده ، روانشناسان ، محققین طب سنتی و… می توانند با هماهنگی ادمین و پذیرش شرایط در این جلسات شرکت نمایند، حضور در جلسات پژوهشی رایگان است

این جلسات پژوهشی در رشت برگزار می شود

نوشته کارگاه مزاج و ازدواج جلسه یازدهم اولین بار در جاطا. پدیدار شد.

]]>
https://jataportal.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85/feed/ 0
کارگاه مزاج و ازدواج جلسه دهم https://jataportal.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85/ https://jataportal.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85/#respond Mon, 27 Feb 2023 03:45:03 +0000 https://jataportal.ir/?p=31915

جلسات بررسی رابطه مزاج و ازدواج 10، شاکله حار و یابس با بارد و رطب و نصایح ویژه دوران آشنایی ، خواستگاری و نامزدی

نوشته کارگاه مزاج و ازدواج جلسه دهم اولین بار در جاطا. پدیدار شد.

]]>

نشست بوی گندم در رشت

جمع‌بندی امتزاج شاکله‌ی حار یابس با بارد رطب
نصایح ویژه‌ی دوران آشنایی ، خواستگاری و نامزدی

این جلسات پژوهشی در رشت برگزار می شود

علاقه مندان از رشته های مرتبط: مانند طلاب ، مشاوران خانواده ، روانشناسان ، محققین طب سنتی و… می توانند با هماهنگی ادمین و پذیرش شرایط در این جلسات شرکت نمایند، حضور در جلسات پژوهشی رایگان است

نوشته کارگاه مزاج و ازدواج جلسه دهم اولین بار در جاطا. پدیدار شد.

]]>
https://jataportal.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%85/feed/ 0