مرور برچسب

مجید بازدید وحدتی

قهوه در منابع طب ایرانی

قهوه نویسنده : دکتر مجید بازدید وحدتی ماهيت قهوه قهوه كه در مخزن الادويه از آن به بُنّ نيز ياد شده است ميوه ي درختي است كوهستاني كه در يمن و حبشه و بتاويه از جزاير زيربادات (نزديك ونزوئلاي امروزي) مي رويد. درخت قهوه شبيه به درخت

آلو در منابع طب ایرانی

نویسنده: دکتر مجید بازدید وحدتی ۱. آلو و ارقام آن «اِجّاص» كه به فارسي «آلو» ناميده مي شود، ميوه اي است داراي اصناف مختلف بستاني و كوهي كه به رنگ هاي مختلف وجود دارد و ارقام سياه و زرد و بزرگ و كوچك دارد. وقتي اجاص به طور